Ευχαριστούμε για την προσφορά τους στη δημιουργία αυτης της ιστοσελίδας τους:
(Αλφαβητικά)

  • Ανδρέα Θεμιστοκλέους (Κείμενο για τον ήρωα Ιορδάνη Ιορδάνους)
  • Βασιλική Κωνσταντίνου (Φωτογραφίες)
  • Δημήτρη Χ. Καππαή (Φωτογραφίες και κείμενα βασισμένα από το βιβλίο "Θρησκευτικά Μνημεία Πάχνας Λεμεσού", Έκδοση Κοινοτικού Συμβουλίου Πάχνας, Λεμεσός 2012)
  • Χαράλαμπο Ζήνωνος (Κείμενα)