Επικοινωνία

Κοινοτικό Συμβούλιο

Διεύθυνση: Γρίβα Διγενή 15, 4700, ΠΑΧΝΑ, Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25 942755
Fax: 25 942828

ΣΠΕ Κρασοχωριών

Διεύθυνση:Γρίβα Διγενή 30 Τ.Κ. 4700, Πάχνα Λεμεσός
URL: www.spekrasochorion.com
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25 942766 και 25 944278
Τηλέφωνο αποθήκης: 25 944282
FAX: 25 944422

Αστυνομικός Σταθμός

Τηλέφωνο: 25 816228
Fax: 25 942395

Πυροσβεστικός Σταθμός

Τηλέφωνο: 25 942330

Ιατρικό κέντρο

Τηλέφωνο: 25 816224

Κέντρο Νεότητας

Τηλέφωνο: 25 942242

Δημοτικό Σχολείο

Διεύθυνση:Αγίας Μαρίνας 2, 4700, ΠΑΧΝΑ, Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25 942176
Fax: 25 943033

Δημόσιο Νηπιαγωγείο

Διεύθυνση: Στυλιανού Λένα 2, 4700 Πάχνα
Τηλέφωνο: 25 942700
Fax: 25 942700

Κυνηγετικός Σύλλογος

Τηλέφωνο: 97 779989