Κυνηγετικός Σύλλογος

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος ΙΕΡΑΞ Πάχνας ιδρύθηκε το 1968. Μετά από μια περίοδο αδράνειας το 2008 επαναδραστηριοποιήθηκε και στις 12/12/2008 εγγράφηκε επίσημα ως Σωματείο. Πέρα από τα θέματα που αφορούν το θήραμα και το κυνήγι ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ιέραξ Πάχνας ασχολείται και με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και φιλανθρωπικά θέματα. Με την όλη δράση του κατατάσσεται στους πρώτους Κυνηγετικούς Συλλόγους Παγκύπρια.

Τηλέφωνο: 97 779989