Βιβλιοθήκη

Στο παλιό δημοτικό σχολείο λειτουργεί η κοινοτική βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη είναι εφοδιασμένη με αρκετά μεγάλη ποικιλία βιβλίων και είναι ανοικτή καθημερινά για τους αναγνώστες.