Ιατρικό κέντρο

Στο κέντρο του χωριού διπλά στον κεντρικό χώρο στάθμευσης βρίσκεται το κέντρο υγείας Μάξιμος Μιχαϊλίδης όπου στεγάζεται το περιφερειακό ιατρείο της κοινότητας. Το κοινοτικό ιατρείο λειτουργεί 3 φορές την εβδομάδα, δυστυχώς όχι σε καθημερινή βάση με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των ασθενών και ελλιπή τους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το Ιατρικό Κέντρο της κοινότητας διαθέτει όλες τις προδιαγραφές για ένα σύγχρονο περιφερειακό νοσοκομείο. Στόχος του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι η αναβάθμιση του από απλό ιατρείο σε περιφερειακό νοσοκομείο.

Τηλέφωνο: 25 816224