Ονομασία

Το χωριό αναφέρεται ως Padena και περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που αποτελούσαν βασιλικά κτήματα κατά την περίοδο της φραγκοκρατίας. Σε καταλόγους της περιόδου της βενετοκρατίας το χωριό αναφέρεται επίσης με το ίδιο όνομα Padena. Η ονομασία αυτή αποτελεί παραμόρφωση της αρχικής ονομασίας (από τη λατινική λέξη patena-patina = λεκάνη, φάτνη, πάχνη) του χωριού, που μάλλον προήλθε από την πάχνη. Η λέξη πάχνη είναι αρχαία ελληνική, προερχόμενη από το ρήμα πήγνυμι, και σημαίνει τη δροσιά που σχηματίζεται τις κρύες νύχτες και που κάθεται σε μορφή δροσοσταλίδων στα φύλλα των φυτών. Η θέση που είναι κτισμένος ο συνοικισμός είναι τέτοια, ώστε να σχηματίζεται εύκολα η πάχνη. Μια άλλη εκδοχή για την προέλευση της ονομασίας του χωριού οφείλεται στο γεγονός ότι το χωρίο είναι κτισμένο ανάμεσα στους γύρο λόφους δίνοντας την εντύπωση ότι είναι μια πάχνη ή φάτνη. Η ονομασία του χωριού υποδηλώνει την ύπαρξη του πριν από την περίοδο της φραγκοκρατίας. Το όνομα Πάχνα φέρει και ένα χωριό στην Ελλάδα στο νομό Ροδόπης και το όνομα Πάχνες φέρει η ψηλότερη κορυφή στα Λεύκα Όρη του νομού Χανίων στη Κρήτη.