Ασχολίες

Η Πάχνα δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 645 χιλιοστόμετρα. Πάνω στα ασβεστούχα εδάφη της καλλιεργούνται κυρίως αμπέλια οινοποιήσιμων και επιτραπέζιων ποικιλιών. Το χωριό συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κυριότερα αμπελοχώρια της Κύπρου. Απόδειξη ότι και τα παλαιότερα χρόνια οι κάτοικοι ασχολούνταν με την αμπελοκαλλιέργεια αποτελούν τα ερείπια σπιτιών στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στα οποία βρέθηκαν πιθάρια και άλλα σχετικά αγγεία. Οι ποικιλίες του σταφυλιού που φυτεύονταν παραδοσιακά ήταν το «μαύρο» και το «ξινιστέρι». Σκόρπιες ποικιλίες στους αμπελώνες ήταν οι «πρωμάρες», οι «μουσκάτες» ,το «όφταρμα»,τα «μαραθεύτικα»,η «μαλάγα» και οι επιτραπέζιες όπως το «βέρικο», η «φράουλα», ο «σιδερίτης» κ.α. Σήμερα με την αναμπέλωση έχουν φυτευτεί και εισαγόμενες ποικιλίες όπως «γκρινάς», «καρινιά», «μινέ», «παλομίνο», «καπερνέ», «αλικάντε», «ματτάλο» και άλλες. Εκτός από τα αμπέλια καλλιεργούνται χαρουπιές, αμυγδαλιές, ελιές, διάφορα φρουτόδεντρα (μηλιές, αχλαδιές και χρυσομηλιές ), σιτηρά, κηπευτικά φυτά και φακές. Η γεωργική παραγωγή σε σιτάρι, κριθάρι και άλλα δημητριακά ήταν μεγάλη και αυτό φαίνεται από τα πολλά αλώνια σε ορισμένες περιοχές του χωριού όπως Αλώνια τα αφεντικά, τον Τρεύλακα και της Αράμης. Στην περιοχή του χωριού ανορύχθηκαν αρκετές διατρήσεις από τις οποίες αρδεύονται αρκετά εκτάρια γης. Εκτός από τη γεωργία, ανεπτυγμένη είναι και η κτηνοτροφία στην περιοχή.