Αστυνομικός Σταθμός

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πάχνας στεγάζεται στο κέντρο του χωριού Πάχνα, και έχει την ευθύνη της Αστυνόμευσης των περιοχών των πιο κάτω χωριών׃ Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θεράπων, Κυβίδες, Πάχνα, Άρσος,Βάσα, Κισσούσα, Δωρά, Ποταμιού, Τρόζενα, Βουνί, Μαλιά και Γερόβασα.

Τηλέφωνο: 25 816228
Fax: 25 942395