Πληθυσμός

Η Πάχνα γνώριζε συνεχή πληθυσμιακή αύξηση από το 1881 μ.Χ. μέχρι το 1960 μ.Χ., όπως συνέβη με αρκετά άλλα αμπελοχώρια. Με βάση την επίσημη απογραφή πληθυσμού του 1946, η Πάχνα ήταν ο τέταρτος σε πληθυσμό οικισμός της επαρχίας Λεμεσού μετά την πόλη της Λεμεσού και τα χωρία Κάτω Πολεμίδια και Πελέντρι. Στη συνέχεια ο πληθυσμός του χωριού μειώθηκε ως αποτέλεσμα της αστυφιλίας και της αποδημίας που άρχισαν να επηρεάζουν την ύπαιθρο. Σήμερα ο πληθυσμός του χωριού με βάση την απογραφή του 2011 είναι 865 κάτοικοι.