Δημοτικό Σχολείο

Το δημοτικό σχολείο που βρίσκεται στα βόρεια του χωριού είναι το περιφερειακό σχολείο των κοινοτήτων Μαλλιάς, Δοράς, Κισσούσας, Άρσους και Βάσας. Στον χώρο του δημοτικού σχολείου λειτουργούν τα απογεύματα τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης Πάχνας που έχουν παραρτήματα στο Όμοδος, Αυδήμου και Κυβίδες.

Διεύθυνση:Αγίας Μαρίνας 2, 4700, ΠΑΧΝΑ, Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25 942176
Fax: 25 943033