Δημόσιο Νηπιαγωγείο

Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάχνας είναι περιφερειακό και σε αυτό φοιτούν παιδία από τις κοινότητες Πάχνας, Βάσας, Δωράς και Μαλιάς.

Διεύθυνση: Στυλιανού Λένα 2, 4700 Πάχνα
Τηλέφωνο: 25 942700
Fax: 25 942700