ΣΠΕ Κρασοχωριών

Η Σ.Π.Ε Πάχνας ιδρύθηκε το 1928 και έδωσε ανάσα ζωής στους κατοίκους της κοινότητας καθώς τους έδινε την δυνατότητα εξασφάλισης μακροχρονίου δανείου με χαμηλό επιτόκιο και ευκολίες πληρωμής. Μετά την συγχώνευση των ΣΠΕ αποτελεί τα κεντρικά γραφεία της ΣΠΕ Κρασοχωριών. Προσφέρει στήριξη στα χιλιάδες μέλη της, παρέχοντας τους μακροχρόνια δάνεια με το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο της αγοράς, ευκολίες πληρωμής και ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης μέσα από διάφορα ελκυστικά πακέτα δανείων. Επίσης η αποθήκη γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων καθώς και ο σταθμός εφοδιασμού πετρελαίου κίνησης- θέρμανσης που διαθέτει εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό της ανάγκες των κατοίκων της περιοχής των Κρασοχωριών.

Διεύθυνση:Γρίβα Διγενή 30 Τ.Κ. 4700, Πάχνα Λεμεσός
URL: www.spekrasochorion.com
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25 942766 και 25 944278
Τηλέφωνο αποθήκης: 25 944282
FAX: 25 944422