Νερόμυλοι

Στην περιοχή Ποταμοί βόρεια του χωριού Πάχνας, κοντά στο εξωκλήσι του Αγ. Θεοδώρου, σώζονται τα ερείπια δύο νερόμυλών. Με τη χρήση του νερού που έρεε στην περιοχή από τον ποταμό Χα- ποτάμι ήταν δυνατή η παραγωγή έργου από τους δυο αυτούς Νερόμυλούς.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πάχνας προσπαθεί να θέσει υπό την κυριότητα του αυτούς τους Νερόμυλους ούτως ώστε να μπορέσει να τους συντηρήσει και να αναδείξει την ομορφιά τους.