Πηγάδια

Στην ομώνυμη περιοχή βρίσκονταν δυο φυσικά πηγάδια σε απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου από το κέντρο της κοινότητας προς τα δυτικά. Τα πηγάδια αυτά κάλυπταν τις ανάγκες των κατοίκων της κοινότητας σε ύδρευση. Ήταν κτισμένα με φυσική πέτρα της περιοχής προσδίδοντας έτσι μια ξεχωριστή, φυσική ομορφιά στην περιοχή.

Σήμερα σώζεται το ένα από τα δύο πηγάδια καθώς το ένα από αυτά έχει καταρρεύσει και γίνονται προσπάθειες αναστήλωσης του από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πάχνας. Το νερό εξακολουθεί να ρέει στην περιοχή δίδοντας της ιδιαίτερο ενδιαφέρον.