Κέντρο Νεότητας

Το Κέντρο Νεότητας Πανευμένιος Πάχνας ιδρύθηκε το 1977, και το όνομα του προέρχεται από τον συνδυασμό των ονομάτων του Πανίκου Συμεού και του Ευμένιου Παναγιώτου, δύο ηρώων από τη Πάχνα οι οποίοι έπεσαν στον βωμό της ελευθερίας της Κύπρου. Σήμερα το Κέντρο Νεότητας Πάχνας στεγάζεται σε ένα ιδιόκτητο αναπαλαιωμένο οίκημα, που παραχωρήθηκε από την κοινότητα, και καλύπτει αρκετές από τις ανάγκες συμμετοχής, ψυχαγωγίας και μάθησης των νέων του χωριού σε αθλητικές, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Τηλέφωνο: 25 942242